Experimentální

MRE
Experimentální

Oddělení experimentální magnetické resonance je zaměřeno na buněčné/molekulární zobrazování - vizualizaci transplantovaných buněk pomocí magnetické rezonance a optického zobrazování.

Experimentální

O skupině

 Používáme různé zvířecí modely (myši nebo potkani)pro nejrůznější patologické stavy: od cukrovky po onkologická onemocnění. Podílíme se na vývoji a testování nových kontrastních látek (1H, 19F, 31P), spoluvlastníme jeden patent. Dále vyvíjíme radiofrekvenční cívky pro magnetickou rezonanci (vlastníme jeden patent), vyvíjíme vlastní software pro analýzu spekter.

V současné době se tato skupina nejvíce věnuje třem základním oblastem:

1. 19F MR zobrazování

Testujeme (multimodální) kontrastní látky určené pro 19F MRI vyvíjené ve spolupráci s Karlovou univerzitou, Akademií věd České republiky, Ghent University a University of Augsburg. Tyto látky by měly umožnit jednoznačné detekování transplantovaných pankreatických ostrůvků a kvantifikovat jejich přežívání – in vitro/in vivo pokusy probíhají v součinnosti s Laboratoří Langerhansových ostrůvků IKEM.

2. 31P MR zobrazování

Testujeme (multimodální a responzivní) kontrastní látky určené pro 31P MRI vyvíjené ve spolupráci s Akademií věd České republiky. Kontrastní látky pro 31P MRI představují zcela nový typ kontrastních látek a je předpoklad jejich využití jako efektivní drug delivery systémy, protože některé z testovaných látek mění své vlastnosti na základě okolního prostředí (např. reaktivní formy kyslíku) 

3. 1H MR zobrazování 

Ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny se podílíme na studium ischemie v mozku a dále studium glioblastomů. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého, University of Augsburg a Akademií věd testujeme multimodální kontrastní látky na bázi zlatých nanočástic, nanočástic oxidů železa nebo gadolinia. Ve spolupráci s University of Umea se zabýváme zobrazením slinivky. V součinnosti s Laboratoří Langerhansových ostrůvků IKEM zobrazujeme transplantované pankreatické ostrůvky v různých transplantačních místech (játra, pod pouzdrem ledviny, omentum).

 

 

Valašský seminář v Jizerských horách

Valašský seminář v Jizerských horách

“Diagnostic imaging methods and development of contrast agents"

Zobrazit více

Publikace v časopisu Nature Communications

Zobrazit více
 Instalace nového optického zobrazovače pro bioluminiscenční a fluorescenční zobrazování

Instalace nového optického zobrazovače pro bioluminiscenční a fluorescenční zobrazování

Začátkem července 2022 se v IKEMu instaloval nový optický zobrazovač pro bioluminiscenční a fluorescenční zobrazování od firmy Spectral Instruments Imaging. Tento přístroj poskytuje momentálně nejcitlivější detekci fotonů z komerčně dostupných optických zobrazovacích systémů.

Zobrazit více

Aktuální projekty a granty

Nové nekovové kontrastní látky pro 1H magnetickou rezonanci a optické zobrazování

Poskytovatel
AZV MZ ČR
Registrační číslo
NW24-08-00144
Instituce
IKEM
Hlavní řešitel
doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.
Od- do
2024 - 2028

Molekulární MR a fluorescenční zobrazování buněk značených fluorovanými polymery

Poskytovatel
GA UK
Registrační číslo
167424
Hlavní řešitel
Dominik Havlíček
Od- do
2024

Poslední publikace

Iron-based compounds coordinated with phospho-polymers as biocompatible probes for dual 31P/1H magnetic resonance imaging and spectroscopy

Lucie Kracíková, Ladislav Androvič, David Červený, Natalia Jirát-Ziółkowska, Michal Babič, Monika Švábová, Daniel Jirák & Richard Laga

Self-Assembled Fluorinated Nanoparticles as Sensitive and Biocompatible Theranostic Platforms for 19F MRI

Dominik Havlicek, Vyshakh M. Panakkal, Ludek Voska, Ondrej Sedlacek, Daniel Jirak

Phosphorus-Containing Polymers as Sensitive Biocompatible Probes for 31P Magnetic Resonance

Kracíková, L.; Androvič, L.; Potočková, I.; Ziółkowska, N.; Vít, M.; Červený, D.; Jirák, D.; Laga, R.

Frontiers in 19F-MR imaging: nanofluorides and 19F-CEST as novel extensions to the 19F-MRI toolbox

Galisova A, Bar-Shir A

Náš tým

Naše vybavení

Bruker 4,7 T
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Další

Bruker 4,7 T

Experimentální MR spektrometr Bruker Biospec 4,7T/20 byl instalován v roce 1999 jako první in vivo experimentální spektrometr v České republice. Byl odstaven v létě 2023 a fungoval až do poslední chvíle.

MR kurz IKEM 4.11. - 8.11.2024

PZM IKEM ve spolupráci se SRLA ČR pořádá Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí

Zobrazit více